FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “Achiziție echipamente specifice în cadrul S.C. SMILE CLINIC S.R.L.”

SC SMILE CLINIC SRL, CUI 18011410, înregistrată sub numărul J35/3156/2005 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță începerea activităților proiectului cu titlul “Achiziție echipamente specifice în cadrul S.C. SMILE CLINIC S.R.L.”, cod RUE 126, Cod SMIS 160736, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și  reziliente a economiei”, Obiectiv Specific – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive.

Proiectul se implementează la sediul social și se derulează de la data de 10.03.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, până la data de 31.12.2023.

Valoarea proiectului este de 464,857.42 Lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 430,309.55 Lei, (din care 360,453.04 Lei din FEDR și 69,856.51 Lei din bugetul național), contribuția Beneficiarului la cheltuielile eligible este de 22,647.87 Lei, iar cheltueielile neeligibile este de 11,900.00 Lei.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a SC SMILE CLINIC SRL, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investiții necesare capacităților de prestare servicii și pentru realizarea de investiții în retehnologizare.

Proiectul va obține prin proiect, următoarele rezultate:

  • Eficientizarea serviciilor prestate de stomatologie, îmbunătățirea calității serviciilor precum și susținerea unei economii verzi;
  • Tranziția către o economie circulară și susținerea economiei verzi;
  • Creșterea cifrei de afaceri și a productivității muncii din cadrul companiei cu 15%;

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

 

Date de Contact

Persoana de contact: CRIȘAN ALEXANDRU

Sediul social:            Str. Martir Ion Miron nr. 19, Municipiul Timişoara, cod poștal 300291, Județul Timiş, România

Telefon:                    0722 807 900

E-mail:                      [email protected]

Web site:                 https://www.smileclinic.ro/

Smile-Clinic

Lasă un comentariu