Rugăciunea Sfântului Ciprian, care se citește sâmbăta. Te scapă de farmece și vrăjitorii

Sfântul Ciprian este unul dintre cei mai mari sfinți. El este bine cunoscut pentru puterile sale de a îndepărta din viețile celor ce se roagă la el farmecele și vrăjitoriile.

Rugăciunea către Sfântul Cirprian, care se citește în fiecare sâmbătă

Aceasta este una dintre cele mai puternice rugăciuni împotriva farmecelor, a cununiilor legate, a blestemelor și a deochiului. Se citește numai cu candela aprinsă, în fiecare sâmbătă sau la nevoie. Vei simți din plin puterea Sfântului Ciprian și sufletul tău va fi ușurat.

Tradiția spune că este bine ca, în fiecare sâmbătă, pe șângă această rugăciune să citești și Acatistul Sfântului Ciprian. Dă apoi ceva cald de pomană unui om sărac: âpâine caldă, o sticlă de apă sau una de untdelemn.

Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi, revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul şi fă-l să dea roadele lui, copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului, acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.

Şi dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.

Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele), păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.

Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.

Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci.

Amin”.