Calendar ortodox 6 septembrie 2021. Rugăciunea către Sfântul Mihail care te vindecă de orice

0

Luna septembrie este plină de sărbători importante, marcate de o mulțime de tradiții importante. La data de 6 septembrie prăznuim pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, una dintre cele mai impresionante eveniment religioase, conform calendarului ortodox.

Minunea Sfântului Arhanghel Mihail

Potrivit unei tradiții, Sfântul Apostol Ioan însoțit de Filip a predicat Evanghelia la Heretop, aproape de cetatea Colose. El a privit către acest loc și a prorocit că din el va ţâşni un izvor cu ape vindecătoare și că va fi cercetat de Sfântul Arhanghel Mihail.

Minunea s-a împlinit la scurt timp și, de atunci, oamenii au început să vină cu grămezile la oameni, pentru că începuseră să aibă încredere în el. Oameni bolnavi, cu probleme grave, veneau să se mântuiască.

Unui păgân din Laodiceea i s-a arătat Sfântul Mihail și i-a spus că el o va salva pe fiica sa care nu putea vorbi, dacă o aduce la izvorul tămăduitor. După ce fata a băut din acea apă, a început să vorbească, spre uimirea tuturor. Tatăl fetei, în semn de recunoștință, a zidit acolo o biserică închinată Arhanghelului Mihail, la care toți oamenii veneau.

Păgânii au văzut că la acel izvor au loc multe minuni și au dorit să schimbe cursul acelui izvor peste ea, lucru ce s-a și întâmplat. Din acel moment, locul s-a numit „Hones”, adică „mistuire”, pentru că acolo apele se mistuie în piatră.

Rugăciunea care te vindecă de orice boală

La data de 6 septembrie, când a avut loc marea minune, este bine să rostim una dintre cele mai puternice rugăciuni destinate Sfântului Mihail. Această rugăciune se spune că te vindecă de orice boală și chiar te protejează de cei mai mari vrăjmași. O poți rosti în orice moment, în orice zi, pentru că îți dă o mare putere.

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Împărate cel fără de început, trimite-l, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (N), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (N).

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile; în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări – liman lin.

Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, (N), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.

O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toţi cei ce-mi stau împotrivă, biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie, cu ale Preacuvioşilor Părinţi, cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici, şi cu ale tuturor puterilor cereşti.

O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu (N), apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmaşul cel înşelător, şi de năpastele aduse de el.

Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.