Apare o nouă lege în România legată de pășunatul ovinelor

Apare o nouă lege în România legată de pășunatul ovinelor, bovinelor și porcinelor. În curând, persoanele fizice care își lasă animalele nesupravegheate la pășunat, vor fi sancționate cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei.

Autoritățile de la București intenționează să combată pășunatul neautorizat și distrugerea culturilor agricole din România.

Drept urmare, Parlamentul României va modifica legislația actuală pentru ca cetățenii români ce își lasă animalele să pască pe o pajiște străină sau pe terenuri agricole să poată fi sancționați cu amenzi de până la 20.000 de lei sau să rămână fără animalele de fermă.

Schimbările se regăsesc într-un proiect de lege pus în dezbatere publică la Senat. Pe scurt, proiectul de lege de la Senat stabilește noile obligațiile ale cetățenilor români privind pășunarea animalelor de fermă.

În curând, pentru a stabili perioadele și condițiile legale de pășunat, consiile locale vor trebui să aprobe un regulament de pășunat, ce va fi valabil pe întreg teritoriul administrativ al unei localități.

Apoi, deținătorilor de animale de fermă (vaci, oi, capre, cai, porci) li se va elibera o autorizație de pășunat, ce va conține:

datele lor de identificare;
datele de identificarea ale persoanei ce va supraveghea animalele de fermă;
datele de identificare ale terenului de pășunat;
efectivul de animale de fermă deținut;
perioada de valabilitate a autorizației de pășunat.

Potrivit noului proiect legislativ, cetățenii români vor avea două obligații principale:

să efectueze pășunatul în conformitate cu autorizația deținută;
să supravegheze animalele (personal sau să numească pe cineva);

Dacă o persoană fizică își va trimite animalele de fermă la pășunat neautorizat, atunci forțele de ordin vor trebui să verifice autorizația de pășunat și dacă animalele respective sunt supravegheate.

Însă, dacă animalele de fermă sunt nesupravegheate, atunci forțele de ordin vor considera că au fost abandonate și vor emite un ordin de plasare a animalelor găsite într-un adăpost special, timp de trei zile calendaristice.

În aceste trei zile, se va putea solicita restituirea lor, altfel animalele respective vor putea fi vândute de autoritățile române. Persoanele fizice care își lasă animalele de fermă nesupravegheate vor risca amenzi între 3.000 de lei și 5.000 de lei.

Dacă animalele de fermă au pășunat pe fânețe sau pe terenuri arabile sau fără autorizație de pășunat, atunci amenzile vor fi între 3.500 de lei și 6.000 de lei. Persoanele juridice care nu respectă noile obligații vor fi sancționate cu amenzi până la 20.000 de lei.

Atenție! Proiectul de lege trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României, Klaus Iohannis, și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare obligațiile enumerate.