Anunț de ultimă oră! Se desființează inspectoratele școlare județene

În ultima perioadă au fost adoptate schimbări importante în sistemul educației. Se pare că modificările nu se opresc acum și elevii și profesorii primesc o veste extrem de importantă. Autoritățile anunță că inspectoratele școlare județene vor fi desființate și structurate sub o altă formă.

Anunț important de la Ministerul Educației

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis un mesaj important tuturor elevilor și profesorilor. Astfel, a anunțat că inspectoratele școlare județene se vor transforma în direcții județene de învățământ preuniversitar ca servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educației.

“Ele vor fi formate prin reorganizarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a municipiului București și prin comasarea cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională”, a menționat ministrul Educației.

Ministrul Educației a explicat că o astfel de funcție presupune inspecția de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilității personalului didactic, precum și evoluția în carieră sau alte atribuții administrative.

Principalele responsabilități ale unui inspector vor fi:

  • Monitorizează aplicarea legislației la nivelul unităților de învățământ
  • Avizează standardele proprii ale unităților de învățământ preuniversitar
  • Coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și științific serviciile educationale
  • Evaluează specialiștii care oferă servicii educaționale din compartimentele psiho-pedagogice
  • Sprijină unitățile de învățământ în accesarea și implementarea de proiecte
  • Monitorizează situația abandonului școlar
  • Coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare
  • Monitorizează activitățile de constituire și de vacantare a posturilor didactice
  • Acordă consiliere și asistență unităților de învățământ în gestionarea resurselor umane

Schimbări în sistemul educativ

Noul an școlar va începe sub o altă formă, fiind făcute o mulțime de schimbări. Astfel, școlile din România vor funcționa după un regulament nou. Se desființează a semestrele, iar mediile elevilor vor fi încheiate doar o singură dată, la finalul anului școlar.

De altfel, numărul notelor acordate anual trebuie să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore săptămânal. În plus, elevii nu vor mai fi exmatriculați și nu vof mai fi colectate fonduri bănești de la părinții elevilor